Duurzame samenwerking en partners IVN
Nationale Parken

IVN heeft de opdracht van het Ministerie van Economische Zaken om de coördinatie te verzorgen van de communicatie en educatie in negentien van de twintig Nationale Parken in Nederland. Van een meerjarenplan, onderwijsprogramma’s en informatiekranten tot communicatie- en participatietrajecten, bewonersavonden en natuurrecreatieve evenementen.

IVN-coördinator

In samenwerking met onder andere terreinbeheerders, vrijwilligers, overheden en recreatiebedrijven initieert en organiseert de IVN-coördinator een hoogwaardig aanbod van activiteiten en producten. In 2015 ging ook in Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide een IVN-coördinator communicatie en educatie aan de slag.

Enorm bereik

In totaal zijn ruim 2.500 vrijwilligers actief op het gebied van communicatie en educatie in de Nationale Parken. Zij begeleiden jaarlijks duizenden activiteiten, projecten en excursies.

Bereik jeugd en jongeren:

ruim 15.000 kinderen van de basisschool volgen jaarlijks een programma in de Nationale Parken;

circa duizend leerlingen van het voortgezet onderwijs volgden een op maat gemaakt programma;

honderden kinderen van 7-12 jaar zijn lid van een JeugdNatuurClub in een Nationaal Park bij hen in de buurt;

negentig jongeren van 12-21 jaar zijn Junior Ranger in een van de Nationale Parken;

duizenden kinderen worden bereikt tijdens een van de vele activiteiten die IVN voor hen organiseert tijdens speciale evenementen, als de Dag van het Nationaal Park of de speciale Week van het Nationaal Park.

Communicatie:

ruim 1,3 miljoen individuele bezoekers aan de websites van de Nationale Parken;

ruim 15 duizend volgers van de Nationaal Park-Twitteraccounts;

bijna 13 duizend likers van de Facebookpagina’s;

honderdduizenden flyers, brochures, natuuractiviteitenkranten/kalenders en/of recreatiekranten per jaar;

circa 22 miljoen bezoeken per jaar, circa 2.5 miljoen recreanten jaarlijks bereikt via websites, (digitale) nieuwsbrieven en speciale evenementen als de Dag van het Nationaal Park of de Week van het Nationaal Park;

gemiddeld twaalf persberichten/columns per park per jaar naar lokale en regionale (en vaak ook landelijke) media.


Lees meer
Duurzame Dinsdag

Op Duurzame Dinsdag, de eerste dinsdag van september, vraagt IVN aandacht voor innovatieve ideeën uit de samenleving die bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Op dinsdag 1 september 2015 nam staatssecretaris Wilma Mansveld namens het kabinet de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst. De koffer was gevuld met 272 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. De inhoud van de koffer geeft het kabinet een beeld van de duurzame trends in Nederland. Ook worden op Duurzame Dinsdag prijzen toegekend om initiatiefnemers te steunen hun ideeën verder te ontwikkelen. IVN brengt als voorzitter van de stuurgroep de organisaties en bedrijven bijeen, coördineert de werving van initiatieven en organiseert het evenement.


Lees meer
Tauw

Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Het bureau steunt twee IVN-projecten met een financiële bijdrage: Scharrelkids en Scholen voor Duurzaamheid. Met de bijdrage van Tauw aan Scharrelkids kunnen wij onze vrijwilligers ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten om meer kinderen de natuur te laten beleven. Met het project Scholen voor Duurzaamheid verbinden we jongeren uit het voortgezet onderwijs aan bedrijven en maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. De jongeren brengen advies aan hen uit over actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, energie en klimaat, en raken op die manier bewust van het belang van duurzaam handelen.

Meer over Tauw


Crowdfunding VoorNatuur

Het Platform Crowdfunding VoorNatuur, een initiatief van InnovatieNetwerk, kreeg begin 2015 haar huidige vorm door samenwerking met LandschappenNL en IVN. Dankzij ruim 1.500 donateurs wist Crowdfunding VoorNatuur in 2015 al vijftien projecten te realiseren. De particuliere aankoop van natuurgebied Dommelbimd in Boxtel kreeg grote aandacht in de media en veroverde zelfs een plek in de landelijke crowdfunding Top 13. In september maakte Crowdfunding VoorNatuur een volgende stap door samen te gaan werken met Nationaal Groenfonds.

Directe betrokkenheid

De crowdfundingcampagnes geven natuurliefhebbers de mogelijkheid om direct bij te dragen aan en nauw betrokken te zijn bij natuurprojecten. De campagnes maken het draagvlak onder burgers goed zichtbaar en kregen daardoor in het verleden al meer steun van gemeentes en provincies. Op de website van Platform Crowdfunding VoorNatuur staan succesvol afgeronde en lopende projecten.

Check de website


FEE International

IVN is afgelopen jaar door FEE International aangewezen als licensiegever van Green Key en Blauwe vlag, het eco-label van respectievelijk de duurzame recreatiebranche en dat van stranden en jachthavens. Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key-keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.

Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. Ze moeten hierbij aan diverse criteria voldoen.

Het FEE bestuur heeft in 2015 een goede overnamepartner herkent. We voeren zelf ook twee programmas uit: LEAF en Young Reporters.

Meer over FEE

Meer over Blauwe Vlag

Meer over Green Key