Ontwikkelingen

2014:
een bevlogen jaar!

Bij IVN werken bevlogen vrijwilligers en professionals die de natuur dichtbij mensen willen brengen. Het jaar 2014 toonde twaalf goede maanden. IVN is financieel gezond en sloot met veel nieuwe initiatieven het jaar af. Ook groeide het aantal leden in het verslagjaar met meer dan duizend naar circa 23 duizend leden. Een knap resultaat in een tijd waarin veel vrijwilligersorganisaties onder druk staan.