Missie IVN:

duurzaam handelen
stimuleren

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Betrokkenheid bij de natuur stimuleert duurzaam handelen. Daarom laten wij mensen, van jong tot oud, de natuur van dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s, zoals biodiversiteit, gezondheid en recreatie. Dit doen we met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals.

Iedereen bij de natuur betrekken

Door kinderen, jongeren en volwassenen bij de natuur te betrekken, laten we hen ervaren dat in de natuur alles met elkaar in verbinding staat. Op die manier vergroot IVN de bewustwording dat mensen onlosmakelijk met de natuur zijn verbonden. En we inspireren hen zo tot duurzaam handelen en tot een leven vol levenskwaliteit.

Mensen overal raken

1. In de wijk
Onder meer met ons programma Groen Dichterbij dragen we op vijfhonderd plaatsen bij aan het samen vergroenen in de wijk. Vrijwilligers geven excursies Natuur in de stad.
2. Op school en op het schoolplein
Op vrijwel alle zevenduizend basisscholen en op een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs faciliteren wij direct of indirect natuur- en milieuonderwijs. Dat gebeurt ook op het schoolplein; we dragen bij aan de vergroening van zeventig icoon gezonde schoolpleinen.
3.
Rond zorginstellingen
IVN gaat voor vergroening van zorginstellingen. Samen met de gebruikers van de instelling zorgen we voor gedragen behandel- en activiteitenplannen die gebruikmaken van de beschikbare natuur en het natuurbelevingsaanbod in de buurt
4.
In vrije tijd en tijdens recreatie
Vrijwilligers van IVN en ambassadeurs van het landschap (ondernemers in de recreatieve sector die een speciale IVN-opleiding volgden) laten jaarlijks honderdduizenden mensen de natuur beleven.

De steun van de Nationale Postcode Loterij is een belangrijke ondersteuning voor het werk van IVN.