Onze groei:

meer leden
en vrijwilligers

Het aantal leden en donateurs van IVN groeide in 2014 jaar met ruim 1.200 naar circa 23 duizend; een knappe prestatie in een tijd waarin veel verenigingen onder druk staan. Vanuit de IVN-afdelingen werden weer honderden mensen opgeleid tot Natuurgids. Duizenden mensen volgden de kortere cursussen en tienduizenden mensen werden voor educatieve excursies mee de natuur ingenomen.

Meer bekendheid IVN

Met 5 duizend deelnemers werden de IVN Slootjesdagen op 21 en 22 juni een groot succes. Het initiatief leidde tot grotere zichtbaarheid van IVN bij een breed publiek. Dit gold ook voor onze najaarscampagne waarin paddenstoelen centraal stonden.