IVN ondersteunt
natuur- en
milieueducatie

In Nederland bestaat een netwerk van honderden centra en diensten op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME). Deze centra bedienen vrijwel alle Nederlandse basisscholen met lespakketten over natuur en duurzaamheid. Daarnaast zijn ze ook steeds meer aanspreekpunt voor groene en duurzame burgerinitiatieven en werken ze steeds vaker samen met bedrijven. In opdracht van elf provincies ondersteunt IVN deze netwerken.

Samenwerking

Op landelijk niveau werd de branchebrede samenwerking tussen het NME platform en het Rijksprogramma DuurzaamDoor gecontinueerd. Ondersteuning werd geboden aan regionale duurzaamheidsnetwerken en aan productontwikkeling in de branche. GroenGelinkt als portal voor alle educatieve producten is eveneens een belangrijk onderdeel van deze samenwerking.

Stadskinderen natuur laten beleven

In Zuid-Holland bestond op initiatief van IVN een bijzonder samenwerkingsverband tussen tien Zuid-Hollandse gemeenten en alle terreinbeherende organisaties. Onder de naam Groen doet goed zorgen deze partners er samen voor dat kinderen tussen 4 en 12 jaar in de grote steden de natuur binnen en buiten de stad vaker gaan beleven. Bijna zestig procent van de Zuid-Hollandse kinderen woont in de stad. De natuur is voor hen steeds moeilijker te bereiken. Bovendien brengen ze steeds meer tijd door met hun computer, hun iPad en/of hun mobiele telefoon.